Mijn Werkwijze als uitvaartfotograaf

© copyright by Boy Hazes uitvaartfotografie Utrecht

Wat gaat Boy voor u doen

Uit mijn jarenlange ervaring vertel ik u wat ik kan doen. Ik kan op één dag op meerdere locaties zijn. Bijvoorbeeld thuis (bijvoorbeeld opbaring, kistsluiting), het vertrek en aankomst bij de uitvaartlocatie. Vaak zijn er meerdere locaties. Foto’s van deze momenten vertellen uiteindelijk het hele verhaal. Als documentair fotograaf wil ik graag het hele verhaal vertellen met foto’s.

Kennismaking

Vaak komt een overlijden onverwacht. In een paar dagen moeten er keuzen worden gemaakt over de uitvaart en het afscheid. Dat weet ik en begrijp ik. Daardoor is vaak geen tijd voor een persoonlijke kennismaking. Als u dat zeker wil dan kan dat. Gelukkig kunnen we altijd via de telefoon een en ander doornemen. Meestal heb ik nauw contact met uw uitvaartverzorger. Met haar of hem neem ik alle details door. Uiteraard kunt u met mij ook overleggen over wensen vanaf uw kant.

Zichtbaar onzichtbaar

Vaak hoor ik de vraag of ik niet storend aanwezig ben. In mijn beleving zeg ik nee. Juist omdat ik veel rekening houd met de situatie. Onzichtbaar kan ik niet zijn. U zult me af en toe zien. Een uitvaartverzorger noemde het ooit “Zichtbaar onzichtbaar”. Vaak verdwijn in tussen de genodigden en soms dichtbij. Ik beweeg mee met de cadans van de ceremonie. Het aanvoelen wanneer een foto maken niet is gewenst, is mijn kracht.

Binnen 5 dagen een preview

U ontvangt van mij binnen 5 dagen, uiteraard zonder extra kosten, een kleine serie beelden in een PDF. Deze serie is uiteraard voor u en u kunt deze serie beelden alvast doorsturen naar hen die helaas niet bij het afscheid aanwezig konden zijn.

Het fotoalbum

Het album is wellicht het meest waardevolle van de fotografie. Voor u en uw naasten en voor hen die helaas niet bij het afscheid aanwezig konden zijn. Vandaar dat ik daar veel aandacht aan besteed. Het is een persoonlijk document dat ik voor u verzorg. Ik kies voor een groot fotoalbum (28×19 cm). Ik fotografeer op een een journalistieke wijze; ik vertel het verhaal in beelden. Daarom plaats ik per pagina 1 foto; fullpage zoals dat heet. Uiteraard zorg ik ervoor dat je juiste pagina’s, voor het verhaal, tegenover elkaar komen. Beelden waar de overledene duidelijk op is te zien plaats ik achterin het boek. Zodoende kunt u het boek ook laten zien aan hen die liever niet de overledene willen zien. U ontvangt bij elke keuze 1 album en bijbestellen van albums achteraf is altijd mogelijk. Het fotoalbum breng ik persoonlijk bij u thuis binnen 3-7 weken.
Beelden van de overledene of waar de overledene goed op is te zien doe ik altijd achter in het album. Deze pagina’s zijn gescheiden door een gestrikt lint. U kunt zelf een moment kiezen om deze beelden te bekijken.

uitvaart fotografie album afscheidsfotografie uitvaartfotografie
Een indruk van mijn albums.

Contact via uw uitvaartverzorger

Ik werk nauw samen met uw uitvaartverzorger. Meestal hebben we van te voren al contact gehad en details doorgenomen. Zodat ik weet wat ik kan verwachten. Het omgevingslicht is bijna altijd voldoende voor mij. Ik beweeg mijzelf in de cadans van de ceremonie. In mijn beleving is dit de enige werkwijze om nauwelijks op te vallen. Heeft u vragen neem dan vrijblijvend contact met me op of overleg uw uitvaartverzorger. Ik ben zeer ruimdenkend en sta open voor bijna alles. Als u wilt kunt u ook een flyer op deze site downloaden.

U ontvangt altijd alle foto’s

Bij zowel keuze 1, 2, 3 en Vlinder ontvangt u alle foto’s digitaal. Het aantal foto’s varieert van de dienst en momenten. Ik probeer altijd beelden te maken van de details, het overzicht en momenten die u niet heeft kunnen zien. Uiteraard geen extra kosten voor nabewerking.

Mijn werkwijze in de warme ruimte (ovenruimte)

Op verzoek maak ik ook beelden van de invoer bij het crematorium. Ik doe dit uiteraard op een zeer speciale integere wijze. Het gaat mij om de beelden van de familie. Indien mogelijk zal ik altijd overleggen met de crematorium en melden dat ik als fotograaf meega met de familie naar de ovenruimte. Elk crematorium heeft hun eigen regels t.a.v. fotografie in de ovenruimte. Overleg is daarom altijd belangrijk. Hieronder mijn werkzijze.
1. Ik kies één positie (camerastandpunt) waar ik de familie goed in beeld heb. Ik vermijd de installatie of personeel (niet interessant voor het beeld/familie). Ik blijf op deze positie de gehele invoer. Mogelijk paar stappen naar voren als familie steentje op de kist legt of een familielid op de knop drukt.
2. In geval van een calamiteit. Als de invoer niet gaat zoals gebruikelijk stop ik uiteraard met fotograferen. Mocht er een beeld zijn genomen waarop momenten te zien zijn die niet gebruikelijk zijn dan BLIJVEN die beelden bij mij. Ik zal naderhand met het desbetreffende crematorium overleggen of zij de beelden willen voor eventueel verzekeringstechnische zaken. Zo niet, dan worden deze beelden aan mijn kant 100% verwijderd. Deze beelden worden nooit vrijgegeven.
3. Ik volg 100% de richtlijnen t.a.v. de veiligheidsvoorschriften in en rondom de ovenruimte. Alles in het kader van veiligheid voor de familie, het personeel en uiteraard mezelf.

Boy Hazes uitvaartfotografie